O medeMed je viskózna sladká a lepkavá tekutina, ktorú vytvárajú niektoré druhy hmyzu (hlavne včely) zberom a zahusťovaním sladkých štiav – predovšetkým nektáru kvetov. Pre včelstvo je med zásobou energeticky bohatej potravy. Počas roka silné včelstvo vyrobí a z väčšej časti i spotrebuje rádovo stovky kilogramov medu. Na prečkanie zimy včelstvu stačí približne 1 kg na mesiac.

Med má zvláštnu chuť, pre ktorú mu niektorí ľudia dávajú prednosť pred cukrom a inými sladidlami. Má vhodné chemické vlastnosti pre pečenie. Kvapalný med sa nekazí. Vďaka vysokému obsahu cukru ničí baktérie procesom nazývaným osmolýza. Nemôžu sa na ňom uchytiť ani kvasinky zo vzduchu, pretože obsah vody je príliš nízky. Prírodný neupravený med má obsah vody asi 14 % – 18 %. Ak je obsah vody pod 18 %, nemôže sa v mede množiť prakticky žiadny organizmus.

Pri dlhodobom skladovaní pri izbovej (alebo vyššej) teplote sa môže vďaka sedimentácii cukrov na povrchu medu v nádobe vytvoriť tenká redšia vrstvička, v ktorej sa rozmnožujú osmofilné druhy kvasiniek (kvasia koncentrované roztoky cukrov – nad 50 %), ktoré sú v mede prirodzene obsiahnuté. Takéto kvasenie ovplyvňuje predovšetkým senzorické, ale nie nutričné vlastnosti medu.

Rozborom peľov a výtrusov (rastlín) v neupravenom mede (melisopalynológia) sa dajú určiť kvety, z ktorých bol zozbieraný. Pretože včely prenášajú elektrostatický náboj a môžu priťahovať iné častice, môžu sa niektoré techniky melisopalynológie použiť v oblasti environmentálnych štúdií rádioaktívnych častíc, prachu, alebo časticového znečistenia.

Prečo kúpiť med priamo od včelára?  • Slovenský med je kvalitný. Slovenská norma je prísnejšia ako európska. Povolený obsah vody v mede je maximálne 18% (európska norma povoľuje do 20%).
  • Slovenské medy sú vytvorené z peľu a nektáru u nás rastúcich rastlín, na ktoré je organizmus našich konzumentov prispôsobený.
  • Slovenský med neobsahuje peľové zrná exotických rastlín. Nie je teda pravdepodobné, že by sa u ľudí naň vyvinula alergická reakcia.
  • Med priamo od poctivého včelára bude bez obsahu cudzorodých látok a zbytkov liečív.
  • Med priamo od poctivého včelára bude pravý, bez falšovania izoglukózou alebo prímesí riedkych tropických medov.
  • Kúpou medu od včelára podporujete priamo miestnych ľudí, v ideálnom prípade priamo včelára.
  • Kúpou slovenského medu nepriamo podporujete úrodu včeloopelivých poľnohospodárskych plodín a ovocných stromov na Slovensku. Avšak nielen tie, i všetky kvitnúce rastliny opeľované včelami sa takto môžu udržať v konkurencii napr. tráv a iných vetroopelivých druhov.